Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z pismem z dnia 18.11.2022 r., znak ZG.7320.2.2.2022 oraz pismem z dnia 22.11.2022, znak ZG.7320.2.3.2022 Nadleśnictwa Zamrzenica, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Nadleśnictwa Zamrzenica.

polowanie

W związku z pismem z dnia 12.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus” w Bydgoszczy

W związku z pismem z dnia 14.11.2022 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik” w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.11.2022 r., w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, tj. na terenach leśnictw Aleksandrowiec, Wilcze Gardło i Pólko, odbędzie się polowanie zbiorowe.

wnioski amir

Wnioski suszowe do ARiMR można składać do 23 listopada 2022 r.Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br.

polowanie

W związku z pismem Nadleśnictwa Różanna z dnia 03.11.2022 r., znak sprawy ZG.7312.34.2022, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.11.2022 r. w godzinach 8. 00 do 17. 00, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Różanna, odbędzie się polowanie zbiorowe.

W dniu 12.10.2022 r. na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1230/1, obręb ewidencyjny Koronowo – teren tzw. „Grabiny”, spłonął blisko dwustuletni dąb szypułkowy.

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant” z dnia 27.10.2022 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant".

pdfObwieszczenie.pdf176.98 KB

info o azbescie

17 października ruszył nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.