Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „BHP w rolnictwie” została zamieszczona publikacja „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych.”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis (na podstawie art. 20a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tj. Dz. U. z 2021, poz. 1542) Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia.

Zima to okres próby dla otaczającej nas przyrody. Jednocześnie jest to czas próby dla nas ludzi, kiedy mamy okazję wykazania się empatią, tolerancją i chęcią niesienia pomocy zwierzętom.

Burmistrz Koronowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych.

Finansowe wsparcie działań rolników, którzy zamierzają odtwarzać, rekonstruować i budować zbiorniki małej retencji wodnej na terenie naszego województwa.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo uprzątnięcie terenu przeznaczonego do użytku wspólnego z zanieczyszczeń powstałych w związku z czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi zwierząt domowych, ciąży na właścicielu, opiekunie czworonoga.

W związku z pismem z dnia 03.12.2021 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.12.2021 r. w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach leśnych obwodu łowieckiego nr 87 odbędzie się polowanie zbiorowe.

pdfOBWIESZCZENIE402.09 KB