Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach:


• kategorii I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe i truskawki,
• kategorii II dla upraw: zboża ozime, zboża jare i truskawki.

Link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0403043/.
Klasę gleby sprawdzić można na stronie IUNG pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii.

Szkody rolnicze wywołane suszą mogą być zgłaszane przez producentów rolnych w terminie do 15.10.2022 roku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą": https://aplikacje.gov.pl/app/susza. W celu zgłoszenia szkody należy dysponować profilem zaufanym (https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.\\

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?
Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem dokonanie zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Do pobrania:


pdf Instrukcja - aplikacja suszowa4.41 MB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It