Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Zima to okres próby dla otaczającej nas przyrody. Jednocześnie jest to czas próby dla nas ludzi, kiedy mamy okazję wykazania się empatią, tolerancją i chęcią niesienia pomocy zwierzętom.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Oznacza to, że zwierzęta wolno żyjące, a wśród nich tak bliskie nam koty wolno żyjące i ptaki, maja prawo przebywać w miejscu, które wybrały na miejsce swojego bytowania. Niedopuszczalne jest nie tylko ich krzywdzenie, ale także niepokojenie, przeganianie, niszczenie budek zimowych i siedlisk, jak również wyłapywanie i wywożenie.

Pamiętajmy, że koty wolno żyjące, są stałym i niezbędnym elementem ekosystemu, regulującym populację gryzoni będących źródłem chorób. Natomiast ptaki, to naturalni wrogowie szkodników roślin.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, o rozwagę i wsparcie zwierząt wolno żyjących. Chrońmy je i nie ingerujmy w ich byt bardziej, niż ta pomoc jest konieczna. Pomóżmy przetrwać zimę dokarmiając, udostępniając im schronienie i zapewniając spokój. Na przełomie roku, koniecznie powstrzymajmy się od użycia środków pirotechnicznych.

pdfApel.pdf186.71 KB

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It