Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.76.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Treść Zarządzenia

14 maja w Hamburgu odbyła się piąta edycja zawodów "Hamburg Open Karate".

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się 7 mja 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie.

W dniu 8 maja 2022 r. w godz 12:00-17:30 na ul. Wąskotorowej w Koronowie oraz na placu przy hali sportowej MGOSIR w Koronowie odbędzie się IV Roller Cup Koronowo dla dzieci i młodzieży, po którym odbędzie się Wielki Festyn Rodzinny.

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie  konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za rok 2021 na organizacje pożytku publicznego działające w szczególności w Gminie Koronowo.

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informujemy, że uszył nabór do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2022.