Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W ramach inwestycji powstanie sieć wodociągowa w miejscowości Łąsko Wielkie od Stacji Uzdatniania Wody do zabudowania Łąsko Wielkie 33 o łącznej długości 980 metrów. Zamontowane zostaną również hydranty oraz 684 metry sieci wodociągowej od węzła wodociągowego w miejscowości Wilcze do Stacji Uzdatniania Wody w Wilczu wraz z przyłączami o długości 187 metrów.

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

tablica fundusz

W miesiącu sierpniu ruszyły prace związane z  budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej  w Koronowie.

budynek na pomianowskiego urzedu miejskiego

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach projektu zostały w budynku  wykonane następujące prace z zakresu termomodernizacji: ocieplenie ścian podłużnych ; ocieplenie ścian szczytowych; ocieplenie stropodachu; wymiana okien na okna z PCV; wymiana grzejników c.o.

strefa przemyslowa w koronowie

W ramach projektu uzbrojono teren w infrastrukturę techniczną tj. wybudowano sieć kanalizacji  sanitarnej o dł. 2,39 km, sieć wodociągową o dł. 565 m, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1,42 km, drogę asfaltową o dł. 282 m wraz z oświetleniem.

sciezka rowerowa w koronowie

W ramach projektu powstał nowy odcinek drogi gminnej  nr 050935 C w Koronowie o nawierzchni z asfaltu, długości 560 mb i szerokości 6,5 m ponadto zostało przebudowane istniejące oświetlenie i wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 1 100 mb..