Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

rewitalizacja rynku

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: remont nawierzchni ulic o dł. 1 679 m; wymiana sieci wodociągowej o dł. 1 071 m; wymiana sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 824 m; budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 597 m oraz remont chodnika o dł. 80m.

siec wodociagowa tuszyny

W ramach projektu  na Osiedlu Mieszkaniowym „Tuszyny” w Koronowie,  wybudowano 2,573 m sieci kanalizacji sanitarnej;  542 m przykanalików; 2,914 m sieci wodociągowej oraz 376 m przyłączy wodociągowych. 

siec wodociagowa tuszyny

W ramach projektu  na Osiedlu Mieszkaniowym „Tuszyny” w Koronowie,  wybudowano 2,573 m sieci kanalizacji sanitarnej;  542 m przykanalików; 2,914 m sieci wodociągowej oraz 376 m przyłączy wodociągowych. 

plac zabaw witosa

W ramach projektu powstał  ogrodzony i oświetlony plac zabaw w Koronowie składający się z następujących elementów: zestaw wspinaczkowy, karuzela, sprężynowiec czteroosobowy, huśtawka wagowa, sprężynowiec jednoosobowy, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa dwuosobowa, huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, równoważnia, ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablice informacyjno-regulaminowe, stojaki na rowery oraz powstało miejsce rekreacji w Stopce składające się z następujących elementów: dwie  drewniane wiaty rekreacyjne z paleniskiem, wyposażone w zestawy biesiadne  (tj. stół i dwie ławki) oraz plac utwardzony z kostki betonowej.

przydomowa oczyszczalnia

W ramach projektu  zostało wybudowanych   37 szt.  przydomowych oczyszczalni ścieków  w następujących miejscowościach: Buszkowo – 5 szt.; Nowy Dwór – 4 szt.;  Skarbiewo – 2 szt.;  Osiek – 5 szt.; Wilcze – 4 szt.;  Wiskitno – 3 szt.; Lucim – 2 szt.;  Sitowiec -   3 szt.; Bytkowice – 4 szt.; Gogolinek – 2 szt.; Krąpiewo – 1 szt.; Witoldowo – 2 szt.

droga salno

W ramach projektu  został przebudowy odcinek drogi gminnej  relacji Wtelno-Bytkowice-Salno o długości 843 mb w miejscowości Salno.  Powstała droga o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m ze zjazdami do istniejącej zabudowy, poboczami obustronnymi z mieszkanki niewiążącej z kruszywa o szer. 0,75 m. Ponadto została wykonana stała organizacja ruchu.

tablica przedszkola w koronowie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodach, nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną oraz wykonano roboty zewnętrzne. Ponadto został wykonana nowa infrastruktura teleinformatyczna.

szkola we wtelnie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną, przebudowano, rozbudowano budynek  oraz wykonano roboty zewnętrzne.