Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

tablica przedszkola w koronowie

W ramach projektu w budynku zostały wykonane następujące prace: docieplono ściany zewnętrzne, fundamentowe oraz stropodach, nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację c.o., oświetlenia wbudowanego oraz instalację c.w.u., wykonano instalację  wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji oraz instalację fotowoltaiczną oraz wykonano roboty zewnętrzne. Ponadto został wykonana nowa infrastruktura teleinformatyczna.

 

Okres realizacji

maj 2020 r. – wrzesień 2020 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Całkowity koszt: 1.374.463,50 zł

- kwota dofinansowania z EFRR:  661.937,30 zł

 - wkład własny gminy: 712.526,20 zł

przedszkole przed remontem

przedszkole

przedszkole

 

 

 znaczek unia

Pin It