Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

strefa przemyslowa w koronowie

W ramach projektu uzbrojono teren w infrastrukturę techniczną tj. wybudowano sieć kanalizacji  sanitarnej o dł. 2,39 km, sieć wodociągową o dł. 565 m, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1,42 km, drogę asfaltową o dł. 282 m wraz z oświetleniem.

 

Okres realizacji

październik 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-21013, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie.

Całkowity koszt:   4.834.990,85 zł

- kwota dofinansowania z EFRR: 3.560.607,04 zł

- wkład własny gminy: 1.274.383,81 zł

strefa przemyslowa w koronowie

strefa przemyslowa w koronowie

znaczki unijne

Pin It