Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie

W ramach inwestycji została wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 6 m, dł. 709 mb zakończona krawężnikami drogowymi, chodnik po obu stronach ulicy z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostaną bariery ochronne. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa a istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna została wymieniona.