Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.
 W. Feather

Informujemy, że dziś – 14 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1 +300 do km 1+690- III etap”, która zakończy całość zadania rozpoczętego w 2020 roku.

Miło nam jest poinformować że 27 maja 2022 r. w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przedstawiciele gminy Koronowo Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski oraz Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Barbara Koniarska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu”.

Szanowni Mieszkańcy!

Ogłoszony został przetarg na rewitalizację rynku w Koronowiehttp://www.bip.koronowo.pl/?app=przetargi&nid=14074...

4,5 miliona złotych otrzyma Gmina Koronowo na realizację 3, ostatniego etapu inwestycji pn. "Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1 +300 do km 1 +690 - III etap".

Informujemy, że została podpisana umowa z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości na wykonanie inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie”. Wartość inwestycji to 130.640,76 zł, z cczego ponad 75 tysięcy złotych do pozyskane przez Gminę Koronowo dofinansowanie.

Informujemy, że w dniu wczorajszym została wszczęta procedura na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Salnie (działki nr 31/1, 31/8)”.

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy".