Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

konsultacje

Burmistrz Koronowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

dzwoneki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI”.

W Byszewie - sołectwie, w którym 10 września odbędą się Dożynki Gminy Koronowopowstał witacz dożynkowy.

Zachęcamy do udziału w VI Charytatywnym Rajdzie Rowerowym Banku Spółdzielczego w Koronowie, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koronowie dnia 2 wrzesnia 2022 r. kolejne pary obchodziły jubileusze małżeńskie.