Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

zamiatarka

Gmina Koronowo rozstrzygnęła przetarg na dostawę zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego. Z przyjemnością informujemy, że jest już do dyspozycji w naszej gminie.

psy,koty

Decyzją Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego już po raz trzeci Koronowo nie strzela w sylwestra. Błysk, huk płoszą i stresują nie tylko domowe zwierzęta, dlatego zachęcamy do unikania materiałów pirotechnicznych. W trosce o spokój i bezpieczeństwo naszych pupili w Nowy Rok wejdziemy bez fajerwerków.

rodzina

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

parkomaty

Informujemy, ze Gmina Koronowo zakupiła nowe parkomaty, które stanęły na ulicach Płac Zwycięstwa oraz Tucholskiej w Koronowie. Płatności za korzystanie ze strefy płatnego parkowania odbywać się będą za pomocą parkomatów.

niewidomy

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 listopada 2020 r. zakwalifikował powiat bydgoski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnić między regionami III” w 2021 r.

tablet

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła.

masowana noga

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie ze składek, zaś na inne formy pomocy trzeba jeszcze nieco poczekać. 

stadion

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało rozszerzone o kolejne branże takie jak: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki czy działalność obiektów sportowych.