Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach:
• kategorii I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0403043/.
Klasę gleby sprawdzić można na stronie IUNG pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii.

Obecnie szkody spowodowane suszą w okresie od 21 marca do 30 września danego roku można zgłaszać tylko za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą": https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r.

Wniosek o oszacowanie szkód można złożyć do 15 października. Wniosek ten można uzupełniać kilkukrotnie, obserwując uprawy i System Monitoringu Suszy Rolniczej – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym (https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Wtedy następuje uruchomienie procesu generowania protokołu strat na podstawie bilansu wodnego. Protokół będzie wygenerowany, jeśli szkody w uprawach będą wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem dokonanie zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Do pobrania:
• Instrukcja - aplikacja suszowa

pdfZglos_szkode_rolnicza_-_instrukcja.pdf4.41 MB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

rekrutacja

2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy rekrutuje młodzież do następujących form kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa – klasa VII i VIII z przyuczeniem do zawodu
  • Szkoła Branżowa I stopnia – oferujemy pomoc młodzieży, która będzie kształcić się w szkołach branżowych w wyborze zawodu, znalezieniu praktyk i podpisaniu umowy
  • Rzemieślnicza Nauka Zawodu – nauka zawodu u pracodawcy po ukończonym gimnazjum lub szkole podstawowej – nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem.

Nasza oferta kształcenia jest całkowicie bezpłatna. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Miejsca praktyk gwarantuje Hufiec Pracy.

Informujemy, że we wtorek 28 czerwca, zabezpieczono w gospodarstwie rolnym, z którym Gmina Koronowo ma podpisaną właściwą umowę, zabłąkane zwierzę - widocznego na zdjęciu koziołka.

Słońce, plaża… czego chcieć więcej na rozpoczęcie wakacji i powitanie lata! Dobrego towarzystwa i atrakcyjnego spędzenia czasu i o to zadbali organizatorzy Powitania lata w Pieczyskach, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2022 r. -  Burmistrz Koronowa oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wraz z partnerami oraz sponsorami.

Przypominamy, iż należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia za II kwartał 2022 r., będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin przypadający na koniec każdego kwartału.

Zapraszamy do Bytkowic w dniu 2 lipca!

Szczegóły na plakatach.

Zapraszamy na koncerty, które odbywać będą się w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie oraz w Sanktuarium w Byszewie w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Zjednoczeni Muzyką".

Zapraszamy Państwa na koncerty, które odbywać będą się w ramach  XXIV Mariackich Wieczorów Kameralnych.