Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pelet

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są od dnia 21 września 2022 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i nr 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę Informacyjną – Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy -
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (…).

 

docxWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU.docx40.82 KB

pdfWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU.pdf184.6 KB

 

Informacja: MGOPS w Koronowie

Pin It