Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

komunikat

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1356), zwanego dalej rozporządzeniem oraz w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju od dnia 13 października 2020 r. wprowadzam następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Koronowie:

 1. Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach:
  a) poniedziałek, środa, czwartek piątek - 9.00—14.00,
  b) wtorek - 9:00 – 16:00.
 2. W sprawach kierowanych do urzędu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej:
  a) ePUAP: epuap.gov.pl, adres skrytki: /byvdw63672/skrytka
  b) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Klienci urzędu mogą składać dokumenty osobiście (za potwierdzeniem) w Biurze Podawczym — Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koronowie lub poprzez ustawione przy wejściu do urzędu „skrzynki podawcze” (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).
 4. W sprawach pilnych, w tym w szczególności niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu rozporządzenia, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim w Koronowie z właściwym merytorycznie pracownikiem urzędu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu znajduje się pod adresem: http://www.bip.koronowo.pl/?cid=15).
 5. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne każdy interesant wchodzący na teren urzędu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu) pracownikowi merytorycznemu.
 6. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pomieszczeń urzędu, za wyjątkiem Biura Podawczego — Kancelarii oraz kasy Urzędu Miejskiego w Koronowie.
 7. Zaleca się dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ponadto w placówce Banku Spółdzielczego w Koronowie bez dodatkowych opłat można dokonywać wpłat od osób fizycznych i prawnych na rachunek bankowy Gminy Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001. Najbliższa placówka banku znajduje się w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12.
 8. W pomieszczeniach, w których będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów nie może przebywać jednocześnie więcej niż 1 interesant, za wyjątkiem:
  a) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  d) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 9. W sytuacji nieprzestrzegania przez interesanta powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź niepodania danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 pracownik urzędu może odmówić jego obsługi.
 10. O dalszych ustaleniach Urząd Miejski w Koronowie będzie informował za pośrednictwem strony www.koronowo.pl
 11. Powyższe ogłoszenie obowiązuje od 13 października 2020 r. do odwołania.
 12. Ogłoszenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 października 2020 r. w przedmiotowej sprawie traci moc z dniem 12 października 2020 r.

                                                    

                  Burmistrz Koronowa    

           

/-/  Patryk Mikołajewski

Pin It